ساندویچ پانل دیواری دو رو ورق

اندازه ها

 • ضخامت عایق (mm)     20,30,40,50,60,70,80,90,100,120,150
 • عرض های مفید (mm) 945 , 1020 , 1185
 • حداکثر طولدر طول های دلخواه و بسته به شرایط حمل و نقل

لایه عایق

 • فشردگی(دانسیته)    14-20kg/m³
 • ضریب انتقال حرارت                  0.04 – 0.03
 • نوع فوم دو لبه                  PUR (B2) , PIR

لایه رویه و زیره

 • ورق رویه و زیره  گالوانیزه پیش رنگ شده آلوزینک پیش رنگ شده  آلومینیوم پیش رنگ شده / استیل
 • ضخامت ورق    0.3 تا 0.7 میلیمتر
 • نوع فرم دهی نورد سرد

نوع نورد ورق رویه و زیره

 

ساندویچ پانل با عایق پلی استایرن

ساندویچ پانل با عایق پلی استایرن

رنگ و طرح ورق رویه و زیره

ساندویچ پانل با عایق پلی استایرن

ساندویچ پانل

ساندویچ پانل دیواری دو رو ورق

اندازه ها

ساندویچ پانل دیواری دو رو ورق

 • ضخامت عایق (mm)     20,30,40,50,60,70,80,90,100,120,150

 • عرض های مفید (mm) 945 , 1020 , 1185

 • حداکثر طولدر طول های دلخواه و بسته به شرایط حمل و نقل

لایه عایق

 

ساندویچ پانل دیواری دو رو ورق

ساندویچ پانل دیواری دو رو ورق

 • فشردگی(دانسیته)    14-20kg/m³
 • ضریب انتقال حرارت                  0.04 – 0.03

لایه رویه و زیره

 

ساندویچ پانل دیواری دو رو ورق

ساندویچ پانل دیواری

 • ورق رویه و زیره  گالوانیزه پیش رنگ شده آلوزینک پیش رنگ شده  آلومینیوم پیش رنگ شده / استیل

 • ضخامت ورق    0.3 تا 0.7 میلیمتر

 • نوع فرم دهی نورد سرد

نوع نورد ورق رویه و زیره

ساندویچ پانل دیواری

ساندویچ پانل دیواری دو رو ورق

رنگ و طرح ورق رویه و زیره

ساندویچ پانل دیواری دو رو ورق

ساندویچ پانل دیواری دو رو ورق

با عایق پلی یورتان یا PIR

شنبه, 28 آوریل 2018 by

ساندویچ پانل دیواری دو رو ورق

اندازه ها

ساندویچ پانل دیواری
 • ضخامت عایق (mm)     20,30,40,50,60,70,80,90,100,120,150
 • عرض های مفید (mm) 945 , 1020 , 1185
 • حداکثر طولدر طول های دلخواه و بسته به شرایط حمل و نقل

لایه عایق

ساندویچ پانل دیواری

ساندویچ پانل دیواری

 

 • فشردگی(دانسیته)   40±2kg/m³
 • ضریب انتقال حرارت                  0/0159
 • نوع فوم                  PUR (B2) , PIR

لایه رویه و زیره

ساندویچ پانل دیواری

ساندویچ پانل دیواری

 • ورق رویه و زیره  گالوانیزه پیش رنگ شده آلوزینک پیش رنگ شده  آلومینیوم پیش رنگ شده / استیل
 • ضخامت ورق    0.3 تا 0.7 میلیمتر
 • نوع فرم دهی نورد سرد

نوع نورد ورق رویه و زیره

ساندویچ پانل دیواری

ساندویچ پانل دیواری

رنگ و طرح ورق رویه و زیره

ساندویچ پانل دیواری

ساندویچ پانل دیواری

اندازه ها

 ساندویچ پانل دیواری

 • ضخامت عایق (mm)     20,30,40,50,60,70,80,90,100,120,150
 • عرض های مفید (mm) 945 , 1020 , 1185
 • حداکثر طولدر طول های دلخواه و بسته به شرایط حمل و نقل

لایه عایق

 ساندویچ پانل دیواری

ساندویچ پانل دیواری

 • فشردگی(دانسیته) 120kg/m³ – 100kg/m³
 • ضریب انتقال حرارت                  0.04 – 0.03
 • نوع فوم دو لبه                  PUR (B2) , PIR

لایه رویه و زیره

 ساندویچ پانل دیواری

ساندویچ پانل دیواری

 • ورق رویه و زیره  گالوانیزه پیش رنگ شده آلوزینک پیش رنگ شده  آلومینیوم پیش رنگ شده / استیل
 • ضخامت ورق   0.3 تا 0.7 میلیمتر
 • نوع فرم دهی نورد سرد

نوع نورد ورق رویه و زیره

 ساندویچ پانل دیواری

ساندویچ پانل دیواری

رنگ و طرح ورق رویه و زیره

 ساندویچ پانل دیواری

ساندویچ پانل دیواری

ساندویچ پانل دیواری دو رو ورق

اندازه ها

ساندویچ پانل دیواری دو رو ورق

 • ضخامت عایق (mm)     20,30,40,50,60,70,80,90,100,120,150
 • عرض های مفید (mm) 945 , 1020 , 1185
 • حداکثر طولدر طول های دلخواه و بسته به شرایط حمل و نقل

لایه عایق

ساندویچ پانل دیواری دو رو ورق

ساندویچ پانل دیواری دو رو ورق

 • فشردگی(دانسیته)   120kg/m³ – 100kg/m³
 • ضریب انتقال حرارت                  0.04 – 0.03

لایه رویه و زیره

ساندویچ پانل دیواری دو رو ورق

ساندویچ پانل دیواری دو رو ورق

 • ورق رویه و زیره  گالوانیزه پیش رنگ شده آلوزینک پیش رنگ شده  آلومینیوم پیش رنگ شده / استیل
 • ضخامت ورق    0.3 تا 0.7 میلیمتر
 • نوع فرم دهی نورد سرد

نوع نورد ورق رویه و زیره

ساندویچ پانل دیواری دو رو ورق

ساندویچ پانل دیواری

رنگ و طرح ورق رویه و زیره

ساندویچ پانل دیواری دو رو ورق

ساندویچ پانل دیواری

TOP
fa Persian
X