ساندویچ پانل طرح آرداواز (مدل آیریس)

اندازه ها

ساندویچ پانل طرح آرداواز (مدل آیریس)

 • ضخامت (mm)   30

 • عرض مفید (mm) 1055

 • عرض غیر مفید (mm)1190

 • حداکثر طولدر طول های دلخواه و بسته به شرایط حمل و نقل

 

لایه عایق

 

ساندویچ پانل طرح آرداواز (مدل آیریس)

ساندویچ پانل طرح آرداواز

 • فشردگی( دانسیته )  40 کیلو گرم بر متر مکعب

 • ضریب انتقال حرارت                  0/0159

 • نوع فوم                  PUR (B2) , PIR

 

لایه رویه و زیره

 

 • ورق رویه و زیره  گالوانیزه پیش رنگ شده آلوزینک پیش رنگ شده  آلومینیوم پیش رنگ شده / استیل

 • ضخامت   (میلیمتر) 0/5 – 0/4 – 0/3

 • نوع فرم دهی نورد سرد

رنگ و طرح ورق رویه و زیره

ساندویچ پانل طرح آرداواز (مدل آیریس)

ساندویچ پانل (مدل آیریس)

ساندویچ پانل طرح آرداواز (مدل آیریس)

اندازه هاساندویچ پانل طرح آرداواز (مدل آیریس)

 • ضخامت (mm)   30

 • عرض مفید (mm) 1055

 • عرض غیر مفید (mm)1170

 • حداکثر طولدر طول های دلخواه و بسته به شرایط حمل و نقل

لایه عایق

ساندویچ پانل طرح آرداواز (مدل آیریس)

ساندویچ پانل طرح آرداواز (مدل آیریس)

 • فشردگی( دانسیته )  40 کیلو گرم بر متر مکعب

 • ضریب انتقال حرارت                  0/0159

 • نوع فوم                  PUR (B2) , PIR

TOP
fa Persian
X